Quality German Shepherds in Santa Barbara.

 

NICOLA  VOM STREITHAHN

V ORTI VOM FARBENSPIEL

V7 MIRO HOLTKAEMPER SEE

V XTRA VON ARLETT

VA1 FANTO HIRSCHEL

V SINDIE WIENERAU

VA ZITO NORISWAND

V1 EROS LUISENSTRAßE

V GANA VON ISIDORA

Sch H3

V DASTI FARBENSPIEL

Sch H3

VA8 HUPPY VON ARLETT

Sch H3

VA2 HILL VOM FARBENSPIEL

Sch H3

V CARMEN VON ISIDORA

Sch H2

NICOLA’S PEDIGREE

V KERRY WIENERAU

Sch H3

V JADE COM FELSENWEHR