Quality German Shepherds in Santa Barbara.

 

2xSG1 G-Man vom Sheik Haus

Training for Schutzhund Titles in Germany

G-Man PEDIGREE

V Aika v Pfalzer Heide

Sch H3

VA Nero vom Noebachtal

Sch H3

V Lana v Winnloh

Sch H3

V 49 James vom Turkenkopf SchH3

VA Enzo v Bucchorn

V Sera v Haus Kaiser

Angie von den Amperauen

VA2 Karly von Armininus

V Zali v Winnloh